İdari Hizmetler
01 Şubat 2022

      Maaş ve Mutemetlik

      Satınalma

      TİG

      Faturalama

      Personel Özlük

      Kalem- Evrak Kayıt

      Bilgi İşlem

      Güvenlik Hizmetleri

      Kalite Birimi

      Organ Bağışı Koordinasyon Birimi 

      Çalışan Güvenliği Birimi

      Hasta Hakları Birimi

      İstatistik Birimi

      Stok Yönetimi ve Ambar & Ayniyat

      Eğitim Hemşireliği

      Enfeksiyon Hemşireliği